Szkolenia BHP

Przepisy BHP stanowią kompendium wiedzy, które powinno być kluczowe dla wszystkich pracowników wykonujących pracę fizyczną, oraz dla ich przełożonych. Jest to zbiór zasad, które gwarantują bezpieczeństwo, zachowanie dobrego zdrowia oraz ochronę życia podczas wykonywania pracy np, na budowie, na wysokości, podczas akcji gaszenia pożaru, ale także dotyczących pobierania nauki na uczelniach wyższych, w szkołach, w […]